Departement, nemnder og lisensjakt (Foreningen Våre Rovdyr)

Annonser:

Foreningen Våre Rovdyr har overfor Miljøverndepartementet kommentert en del sider ved pågående lisensjakt i region 4 og 5 og rovviltnemndenes forhold til rovvilt som de faktisk har ansvar for å sikre. Det står klart at det tas altfor lettvint på forvaltningen av ulv spesielt – manifistert gjennom tilbakevendende desavuering av ulv med verdifulle innvandrergener, utvanning av lisensfellingbegrepet … (Foreningen Våre Rovdyr)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar