Debatt: Hull i professorenes rør(ut)ledning (WWF-Norge)

Annonser:

Dette innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv den 10.07.2018.WWF har regnet ut at staten kan tape 13,6 milliarder kroner på gassrøret Polarled. Det har satt sinnet i kok hos tre økonomiprofessorer, som på sin side vil øke subsidiene til oljenæringen.Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfondI DN 3. juli kritiserer professorene Atle G. Guttormsen, Thore Johnsen og Petter Osmun … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar