Det viser en foreløpig risikovurdering av innførsel av høy, halm og annet grovfôr fra EU og tredjel… (Veterinærinstituttet)