Dagens gode nyhet! EU opprettholder sine pålegg ovenfor Polen, og varsler nå bøter på 100 000 euro … (Norsk Ornitologisk Forening)

Dagens gode nyhet! EU opprettholder sine pålegg ovenfor Polen, og varsler nå bøter på 100 000 euro per dag dersom ikke landet stanser hogsten i den unike urskogen Bialowieza. http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/336062,Poland-faces-fines-of-EUR-100000-a-day-for-logging-in-Bialowieza (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar