Klima- og miljødepartementet (Norge) må svare for seg i Bern-konvensjonen I januar klaget NOF … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Klima- og miljødepartementet (Norge) må svare for seg i Bern-konvensjonen I januar klaget NOF norske myndigheter inn til Bern-konvensjonen. Bakgrunnen er en dårligere beskyttelse av norsk rovvilt som følge av en forglemmelse når Naturmangfoldloven ble vedtatt i 2009. Til tross for at man i 2016 fremmet sak på Stortinget om å rette opp i mangler og forglemmelser knyttet til loven, ble paragrafen so … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Klima- og miljødepartementet (Norge) må svare for seg i Bern-konvensjonen I januar klaget NOF … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Klima- og miljødepartementet (Norge) må svare for seg i Bern-konvensjonen I januar klaget NOF norske myndigheter inn til Bern-konvensjonen. Bakgrunnen er en dårligere beskyttelse av norsk rovvilt som følge av en forglemmelse når Naturmangfoldloven ble vedtatt i 2009. Til tross for at man i 2016 fremmet sak på Stortinget om å rette opp i mangler og forglemmelser knyttet til loven, ble paragrafen so … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar