Bør vurdere støtteordning for kommuner i ulvesonen (WWF-Norge)

Annonser:

WWF foreslår at det innføres en ordning med økonomisk støtte til kommuner i ulvesonen som har en familiegruppe med ulv på sitt areal. Støtten bør disponeres av kommunestyrene. En andel av støtten bør øremerkes til utvikling av lokalt næringsliv basert på bærekraftig og skånsom bruk av naturressurser, eksempelvis opplevelsesbasert turisme i skog. – WWF arbeider for at folk verden over skal kunne le … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar