EUs jordbrukspolitikk trenger en ny kurs. Det mener Birdlife International, som krever en kraftig omlegging i subsidiebruken til fordel for et mer miljøvennlig jordbruk. Ikke bare er det nødvendig for å sikre et rikt mangfold av planter, insekter, fugler og andre dyr i det europeiske kulturlandskapet, men også for å legge til rette for sikker matproduksjon i samspill med økosystemene. (Norsk ornitologisk forening)