Bli med på høstens EuroBirdwatch! (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

EuroBirdwatch (EBW) er et av BirdLife Internationals årlige arrangement. Fokuset er på trekkende arter, men for å få registrert flest mulig arter så oppfordres det også til turer i skog og fjell. All rapportering skjer i rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner, hvor det er laget en egen visningsmodul for EBW. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Bli med på høstens EuroBirdwatch! (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

EuroBirdwatch (EBW) er et av BirdLife Internationals årlige arrangement. Fokuset er på trekkende arter, men for å få registrert flest mulig arter så oppfordres det også til turer i skog og fjell. All rapportering skjer i rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner, hvor det er laget en egen visningsmodul for EBW. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar