Høsten er tiden hvor mus og rotter trekker inn i hus og hytter. Vær føre var, så slipper du besøk. >> (Newswire Dyr)