Tradisjonen tro blir det Hagefugltelling den siste helgen i januar. Interessen for dette har vært økende for hvert år. I år er målet 6000 hager, 15000 deltakere og minst 350 000 registrerte fugler. Får vi svar på om årets lange kuldeperiode har hatt negativ påvirkning på våre fuglebestander?