Bli med å kartlegge hekkeplassene til Årets fugl! Den er nå så smått i gang med ruginga flere steder i landet, og tida framover er den beste for å lete opp reir. Forhåpentligvis vil vi etter endt hekkesesong ha fått inn nok informasjon til å kunne si litt mer om hvilke hekkehabitater arten foretrekker hos oss, og kanskje også noe om hvorvidt tjelden trues på sine norske hekkeplasser. Alle som ønsk … (Norsk Ornitologisk Forening)