Å ta med barn ut i naturen kan gi dem uforglemmelige møter med spennende dyr og fugler. Slike opplevelser kan følge dem hele livet, og være viktige spirer både til livskvalitet og engasjement for bevaring av naturen. Man trenger ikke rømme til skogs for å oppleve fugler, de finnes i et rikt utvalg av levesteder. Ved våtmarker er gjerne mange fuglearter samlet. Men at det er noe ekstra ved å få se … (Norsk Ornitologisk Forening)