Biosikkerhet og fiskesykdommen Epizootic Ulcerative Syndrome (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Epizootic ulcerative syndrome (EUS) er en  alvorlig  fiskesykdom  forårsaket  av  eggsporesoppen Aphanomyces invadans . Tema i Veterinærinstituttets månedlige artikkel i Norsk Fiskeoppdrett for mars er EUS og biosikkerhet – hva vet vi og hva vet vi ikke?.  06.04.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar