Stor økning i antall av verdens mest truede kattedyr (WWF-Norge)

Annonser:

Bestanden av pantergaupe teller nå over 400 individer. Det er en markant framgang siden forrige telling i 2014, da antallet pantergaupe, også kalt spansk gaupe eller iberisk gaupe, var på 327.– Dette lover godt for verdens mest truede kattedyr, sier WWF-Norges rovdyrekspert Sverre Lundemo.Tellingen gjennomført i 2015, viser at det nå finnes 404 pantergauper i de sørlige delene på den iberiske halv … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar