Bekreftet skrantesjuke på reinbukk i Nordfjella (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Denne gangen på en voksen villreinbukk skutt under statlig felling. Diagnosen til instituttet er bas… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar