Denne gangen på en voksen villreinbukk skutt under statlig felling. Diagnosen til instituttet er bas… (Veterinærinstituttet)