Behold forvaltningen av jaktbare viltarter under Klima- og miljødepartementet

Annonser:

I et brev har NOF anmodet regjeringen om å omgjøre beslutningen om å flytte forvaltningsansvaret for jaktbare viltressurser fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til Landbruks- og matdepartementet (LMD). Ansvaret for norske fugle- og dyrearter må miljøforvaltningen ha!


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar