Har dyrene i landbruket det bra så lenge de ikke er syke? Det finnes mange myter om dyrevelferd, her får du de vanligste. (Dyrevernalliansen)