NOF synes det er svært skuffende og oppsiktsvekkende at rypejakta ikke får noen begrensninger når nye jakttider nå er fastsatt av Miljødirektoratet. At svartand og ærfugl fortsatt er jaktbare er også uakseptabelt. På pluss-siden noterer vi oss bl.a. at gråmåke, svartbak og havelle ikke lenger skal være jaktbare arter. (Norsk ornitologisk forening)