Apropo holdninger til bynært fugleliv og fuglemating; Aktuell sak også i Oslo … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Apropo holdninger til bynært fugleliv og fuglemating; Aktuell sak også i Oslo url Hva synes NOF om denne holdningen til bynært fugleliv? Hva mener NOF om det som fremkommer av påstander fra lokalleder i NOF /OA ang skadevirkninger på fugler grunnet brødmating? Finnes det dokumentasjon på at det årlig i Norge oppdages vannfugler med vinkelvinge som skyldes mating med brød? Støtter NOF sentralt di … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.