1 millioner fugler dør av blyforgiftning i Europa hvert år! Snart avgjøres det om bruk av … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

1 millioner fugler dør av blyforgiftning i Europa hvert år! Snart avgjøres det om bruk av blyammunisjon i våtmark skal forbys i hele EU. Saken er ute på høring til og med 21. desember. Danmark og Norge er blant landene som allerede har et slikt forbud. La din stemme bli hørt, og bidra til å beskytte fugler mot blyforgiftning: Besøk siden www.birdlife.org/banlead #banlead BirdLife Europe and Centra … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar