Veterinærinstituttet med i stort EU-prosjekt: Hvordan redusere antibiotikabruk i voksende økonomier (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Marianne Sunde viser petriskål med antibiotikaresistente bakterier. Foto: Eivind Røhne Ti konsortie… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar