Seks søkshunder godkjente (Dognews.no)

Annonser:

Helgen 20.- 21. august ble det holdt sertifiseringsprøve for 6 kadaversøkende hunder med førere i Rauma kommune. Alle ekvipasjene bestod prøvaen, melder Fylkesmannen i Møre og Romsdal. For å få ned tapene av sau og lam på utmarksbeite, er det viktig å finne kadaver tidlig. Naturens eget renovasjonssystem er svært effektivt, og ofte går det … (Dognews.no)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

dyr hund hund_0 morsomme-dyr-013 morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-213 morsomme-dyr-6 morsomme-dyr-9