Helgen 20.- 21. august ble det holdt sertifiseringsprøve for 6 kadaversøkende hunder med førere i Rauma kommune. Alle ekvipasjene bestod prøvaen, melder Fylkesmannen i Møre og Romsdal. For å få ned tapene av sau og lam på utmarksbeite, er det viktig å finne kadaver tidlig. Naturens eget renovasjonssystem er svært effektivt, og ofte går det … (Dognews.no)