>

About admin


Website:
admin has written 3190 articles so far, you can find them below.


Verden står sammen mot klimaendringene (WWF-Norge)

Klimatoppmøtet i Bonn har vist at verdenssamfunnet står sammen i kampen mot klimaendringene, som et tydelig signal til USA og …

Les resten »

– Her er det noen som påfører kommunen et problem. Det er en som tjener penger på dette her, og så … (Norsk Ornitologisk Forening)

– Her er det noen som påfører kommunen et problem. Det er en som tjener penger på dette her, og …

Les resten »

Som en av to fuglearter har den nordlige underarten av svarthalespove, Limosa l. islandica, … (Norsk Ornitologisk Forening)

Som en av to fuglearter har den nordlige underarten av svarthalespove, Limosa l. islandica, fortsatt status som \ (Norsk Ornitologisk …

Les resten »

Norge trapper opp forskningsinnsatsen mot antibiotikaresistens (Veterinærinstituttet)

Det krever et én helse-perspektiv der kampen mot antibiotikaresistens sees som en felles utfordring… (Veterinærinstituttet)…

Les resten »

Bekreftet skrantesjuke på reinbukk i Nordfjella (Veterinærinstituttet)

Det er bekreftet et nytt tilfelle av skrantesjuke CWD i Nordfjella, denne gangen på en villreinbukk… (Veterinærinstituttet)…

Les resten »

Buskeruds fugleeldorado under press! Tyrifjorden er månedens IBA (Important Bird and Biodiversity … (Norsk Ornitologisk Forening)

Buskeruds fugleeldorado under press! Tyrifjorden er månedens IBA (Important Bird and Biodiversity Area). Våtmarkssystemet ble innlemmet i listen over våre …

Les resten »

Få svarthalespover i Nord-Norge

Undersøkelser i 2016 avdekket en meget begrenset hekkeforekomst av svarthalespove Nord-Norge, med et estimert anslag på kun 4-9 par hekkende …

Les resten »

Tyrifjorden våtmarkssystem IBA: Buskeruds fugleeldorado under press (Norsk ornitologisk forening)

Tyrifjorden, ble innlemmet i Ramsarkonvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarker i 1996. Atten år senere fikk området også status som …

Les resten »

Få svarthalespover i Nord-Norge (Norsk ornitologisk forening)

Undersøkelser i 2016 avdekket en meget begrenset hekkeforekomst av svarthalespove Nord-Norge, med et estimert anslag på kun 4-9 par hekkende …

Les resten »

Tyrifjorden våtmarkssystem IBA: Buskeruds fugleeldorado under press

Tyrifjorden, ble innlemmet i Ramsarkonvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarker i 1996. Atten år senere fikk området også status som …

Les resten »

Surveillance and eradication efforts towards CWD (Veterinærinstituttet)

Villrein. Foto: Colourbox. All animals taken out will be tested for CWD by the Norwegian Veterinary… (Veterinærinstituttet)…

Les resten »

Ikke bare dreper vi insektene som er fuglenes mat, insektgiften forvirrer også fuglenes … (Norsk Ornitologisk Forening)

Ikke bare dreper vi insektene som er fuglenes mat, insektgiften forvirrer også fuglenes orienteringsevne… (Norsk Ornitologisk Forening)…

Les resten »
Page 1 of 26612345»102030...Last »

Utvalgte dyrebilder

dyr hund-1 hund_0 morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-213 morsomme-dyr-33 morsomme-dyr-6 morsomme-dyr

Dyr er morsomme