I september reiser ringgjess fra hekkeområder på Svalbard og Nord-Grønland forbi Norge på vei til overvintringsområdene sine. En gruppe forskere som følger gåsetrekket med satellittsendere vil kombinere disse dataene med trekkobservasjoner som er innrapportert til artsobservasjoner.no.