Stiftelsen Elgen har inngått avtale med Hjorteviltportalen om publisering  av fagstoff. Dette vil bety at tilgangen på relevant fagstoff vil bli bedre på begge hjemmesider framover! (Hjorteviltet)