I et felles brev til regjeringene i Norge, Sverige og Finland krever 21 miljøorganisasjoner i de respektive landene at bestandsmålene økes slik at vi får levedyktige bestander av rovdyr.  Organisasjonene frykter for rovdyrbestandene og krever at det etablereres en felles nordisk forvaltning av de store rovdyrene. Organisasjonene, som samlet representerer 650.000 medlemmer, mener at det haster mest … (Foreningen Våre Rovdyr)