At en ulv som oppholdt seg i Østmarka utenfor Oslo plutselig er å finne mer enn 500 km lenger nord i kystkommunen Agdenes i Sør-Trøndelag, er nok et bevis på at ulv kan påtreffes når som helst og hvor som helst i vårt langstrakte land. Unge ulver på vandring legger bak seg lange distanser. Samtidig får de som regel en dødsdom hengende over seg nesten hvor enn de befinner seg. Derfor var det dumt a … (Foreningen Våre Rovdyr)