Hva skal man si om et politisk parti som vil ha fri jakt på ulv, som vil ha oljevirksomhet i Lofoten og som sier ja til utbygging av alle vassdrag og omsøkte vindmølleparker? Senterpartiet (Sp)påstår selv de har et verdigrunnlag om å ta ansvar for natur og miljø, men nå begynner deres grønne kløverlogo å bli ganske så vissen. Borten Moe og Vedum er sammen med sine politiske venner i ferd med å sty … (Foreningen Våre Rovdyr)