Dyrenyheter

NOFs eldste æresmedlem Arne Aasgaard har gått bort

Et langt og innholdsrikt liv i naturens tjeneste er over. Radiolegenden Arne Aasgaard fylte 92 år den 2. august i …

Dyrenyheter

Mer om bly i viltkjøtt (Hjorteviltet)

Professor Jon Martin Arnemo og forsker Sigbjørn Stokke har publisert kronikken Blyrester i viltkjøtt er en helserisiko på forskning.no. De …

Dyrenyheter

Samarbeid med Hjorteviltportalen (Hjorteviltet)

Stiftelsen Elgen har inngått avtale med Hjorteviltportalen om publisering  av fagstoff. Dette vil bety at tilgangen på relevant fagstoff vil …

Dyrenyheter

Felles nordisk krav om rovdyr (Foreningen Våre Rovdyr)

I et felles brev til regjeringene i Norge, Sverige og Finland krever 21 miljøorganisasjoner i de respektive landene at bestandsmålene …

Dyrenyheter

NOF sier nei til bestandsregulering av kongeørn!

Lederne av rovviltnemndene i Norge ønsker å redusere det de oppfatter som en voksende kongeørnbestand. NOF er av den oppfatning …

Dyrenyheter

Ny ulvekveld (Foreningen Våre Rovdyr)

Foreningen Våre Rovdyr arrangerer igjen åpen temakveld om ulv. Denne gang på Skullerudstua onsdag 12. februar 2014 kl. 18.00 – …

Dyrenyheter

Ti millioner artsobservasjoner!

Tidlig i mai 2008 ble Artsobservasjoner lansert. Gode løsninger for å rapportere observasjoner av arter var savnet på den tiden, …

Dyrevern

Dyrebeskyttelsen Norge søker medarbeider

Publisert: 07.02.14

Vi søker nå en dedikert medarbeider med høyere utdannelse og erfaring innen markedsføring til vårt sekretariat sentralt
Dyrenyheter

Hagefugltellingen 2014

Denne vinteren har vært mild og snøfri mange steder i landet. Det gjorde seg også gjeldende på resultatene fra Hagefugltellingen. …

Dyrenyheter

Ny skadefellingsforskrift på trappene

Et utkast til skadefellingsforskrift har nettopp vært på høring fra Miljødirektoratet. NOF har lenge etterlyst en revisjon av denne forskriften. …

Dyrenyheter

– En sivilisert nasjon ødelegger ikke sine viktigste natur- og kulturverdier

Slik avsluttet NOFs representant sitt innlegg under et møte om planleggingen av E16 Skaret–Hønefoss og Ringeriksbanen på Hole herredshus i …

Page 1 of 212»

Utvalgte dyrebilder

hund-1 hund hund_0 morsomme-dyr-013 morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-33 morsomme-dyr-6 morsomme-dyr-8