Hundeeiere og hundehatere barker sammen i skisporet. Skistavene brukes som stikkvåpen når det kriges om ødelagte løyper og hundebæsj.

– Allemannsretten gjelder for alle og gir rett til fri ferdsel og opphold i utmark. Men den sier noe om god ferdselskultur, og for hundeeiere betyr dette i klartekst at man skal ta hensyn til alle som utøver friluftsliv, sier Sørensen.

– Friluftsloven paragraf 11 tar for seg viktigheten av å opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre. Men det står ingenting om forbud mot hund, presiserer han.