Gull mot smerte

Annonser:

Leddsmerter hos mennesker og dyr kan skyldes skader, slitasje eller misdannelser.

Kilde

Hofteleddsdysplasi hos hund er en defekt som oppstår under veksten fra valp til voksen hund, og som fører til varierende grad av smerter og funksjonssvikt når hundene blir eldre.

Familiehunder med smerte og funksjonssvikt på grunn av hofteleddsdysplasi ble valgt som modelldyr. Hundene ble tilfeldig fordelt i to grupper. Halvparten av hundene fikk gull satt inn, mens den andre halvparten var kontroller.

Verken eier eller veterinær som vurderte effekten av gullbehandlingen, visste hvilken gruppe den enkelte hunden tilhørte. Studien skulle svare på om gullimplantasjon hadde effekt eller ikke, og en eventuell akupunktureffekt ble ikke vurdert.

Etter seks måneder ble effekten av behandlingen vurdert. Det ble da avslørt en statistisk sikker forskjell på gruppene. Hundene med innsatt gull hadde mindre smerte og funksjonssvikt sammenlignet med hundene i gruppen som ikke hadde fått gull.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar