Bruker bjellen som hatt. Min fugl, umulig å vite hva han kan finne på…