WWF vil ha strengere straffer for handel med truede arter (WWF-Norge)

Annonser:

Ulovlig handel med truede arter er et stort problem, og en direkte trussel for en rekke arter verden over. WWF ønsker derfor strengere straffer for slik virksomhet, og understreker dette i sin høringsuttalelse til ny forskrift om handel med truede arter. Miljødirektoratet har foreslått ny forskrift for handel med og besittelse av truede arter. Den inneholder blant annet en ordning med eiersertifik … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar