WWF saksøker staten for å redde ulven i Norge (WWF-Norge)

Annonser:

WWF Verdens naturfond saksøker staten og krever ny norsk ulveforvaltning. – Nok er nok. Vi har forsøkt alle andre virkemidler. Ulvejakten er lovstridig og må stanses før det er for sent å redde en kritisk truet art, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF.  Norsk ulveforvaltning er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, og nå må domstolene avgjøre om den må endr … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar