WWF reagerer sterkt på instruks fra Miljøverndepartementet (WWF-Norge)

Annonser:

Dagen etter at det ble kjent at Klima- og miljøverndepartementet instruerte Miljødirektoratet til å skyte en bjørn på Høyre-topp Anders Kiærs eiendom i Hedmark, legger Rovdata fram nye tall som viser at bjørnebestanden går ned i Norge.  Ifølge tall fra Rovdata ble det i 2015 registrert kun 128 bjørner i Norge, det laveste tallet siden disse undersøkelsene startet i 2009. Tallene setter instruksen … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar