I dag har Klima- og miljødepartementet sendt ut et brev hvor de skriver at de vurderer å fatte et nytt jaktvedtak utenfor ulvesonen, basert på en oppdatert begrunnelse. Problemet er bare at KLD ikke har fått noe oppdatert beslutningsgrunnlag siden WWF fikk medhold i at jakten måtte midlertidig stanses. Tirsdag denne uken ga Oslo tingrett WWF Verdens naturfond medhold i begjæringen om at lisensfell … (WWF-Norge)