WWF ber Vidar Helgesen stanse ulvejakten (WWF-Norge)

Ulvejakten som er ment å starte 1. oktober er i strid med loven, mener WWF Verdens naturfond. Nå ber vi klima- og miljøminister Vidar Helgesen stanse jakten som er vedtatt, før det er for sent. På vegne av WWF Verdens naturfond har Arntzen de Besche Advokatfirma AS i dag sendt brev til Klima- og miljødepartementet (KLD) med krav om at kvotevedtakene for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen ikke … (WWF-Norge)

Legg igjen en kommentar