Wow, kul video om fugletrekket fra BirdLife International: url Skal trekkfuglene våre komme trygt frem til hekkeområdene må vi ta vare på områder der de kan spise og hvile, og de må beskyttes mot farer og jakt. Det skal vi gjøre vårt beste for å få til – velkommen skal dere være! Foto: Oddvar Heggøy #fuglevern (Norsk Ornitologisk Forening)