Visste du at NOF er en del av BirdLife International, verdens eldste naturvernorganisasjon? 13 … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Visste du at NOF er en del av BirdLife International, verdens eldste naturvernorganisasjon? 13 millioner medlemmer og støttespillere støtter opp om fuglevern, slik at trekkveier og hekkeplasser blir bevart. Det nytter! Men vi trenger å intensivere kampen for verdens natur, dyre- og fugleliv. Du er derfor hjertelig velkommen som medlem hos oss: url https://www.youtube.com/watch?v=cNWcmJeV0rE (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar