I 2016 ble det kun benyttet hjerneprøver for testing av skrantesjuke. Det er den EU-godkjente påvisn… (Veterinærinstituttet)