Hygenhund er Norges sjeldneste hunderase. (Foto: Vibeke Brath)
Mindre interesse for harejakt kan i verste fall føre til at de tre norske harehundrasene dør ut. Av syv unike norske hunderaser, er tre harehunder. Det jobbes nå intenst med å redde disse hunderasene.
I fjor ble det solgt under 200 valper av harehundrasene hygenhund, haldenstøver og dunker – … (Dognews.no)