Vil ha sauegjeterne tilbake i norsk natur (WWF-Norge)

Annonser:

Nina Jensen i WWF Verdens naturfond vil ha sauegjeterne tilbake i norsk utmarksbeite. – Ulvedebatten i Norge har låst seg fast. Nå trenger vi forslag som bidrar til løsninger. Det er plass til både ulv og sau i Norge, sier hun.  Mandag skal rovviltnemndene i region 4 og 5 bestemme om og hvor mange ulv som kan skytes til vinteren. Forslaget som nå foreligger, innebærer at to ulveflokker skal utrydd … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar