Rådyr blir oftest påkjørt i trafikken og bør derfor få et eget fareskilt, mener Norges Jeger- og Fiskerforbund. >> (Newswire Dyr)

Rådyr blir oftest påkjørt i trafikken og bør derfor få et eget fareskilt, mener Norges Jeger- og Fiskerforbund. >> (Newswire Dyr)

Rådyr blir oftest påkjørt i trafikken og bør derfor få et eget fareskilt, mener Norges Jeger- og Fiskerforbund. >> (Newswire Dyr)