Viktige skogsområder i #Malawi og #Nepal er under enormt press. Truete fuglearter forsvinner og … (Norsk Ornitologisk Forening)

Viktige skogsområder i #Malawi og #Nepal er under enormt press. Truete fuglearter forsvinner og artsmangfoldet kan ødelegges for alltid. Støtt NOF sitt arbeid med å ta vare på viktige fugleområder i utviklingsland. http://www.birdlife.no/internasjonalt/nyheter/?id=2207 (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar