Viktige fugleområder i Norge kan få bedre vern gjennom Emerald Network

Annonser:

Emerald Network er et økologisk nettverk av områder som skal beskytte truete arter og naturtyper i Europa. Abeidet med Emerald Network ble startet opp som en del av Bernkonvensjonen i 1989, og identifiseres av hver enkelt part på nasjonalt nivå. For å identifisere disse områdene har Miljødirektoratet innhentet vurderinger fra ekspertgrupper ved ulike institusjoner (deriblant NOF), og disse vurderingene ligger til grunn når lista over aktuelle områder nå skal revideres.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar