Viktig arbeid for vipa og storspoven i NOF Møre og Romsdal! Begge arter er truet i Norge, og det er gledelig å se at det gjøres så mye bra arbeid for å berge bestandene. Skryt også til Norges Bondelag: – Det er avgjørende med et godt samarbeid med Bondelaget og den enkelte bonde, sier Leder i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Møre og Romsdal, Olbjørn Kvernberg. Foto av vipe: Jan Erik Røer https:// … (Norsk Ornitologisk Forening)