Vikariat ledig som rådgiver i SABIMA

Annonser:

SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) søker etter en miljøengasjert person som er en effektiv gjennomfører, har språkøre og sans for strategisk tenkning, politikk og praktisk naturforvaltning. Fortrinnsvis ser SABIMA etter en person med kompetanse innen biologi/naturforvaltning.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar