NOF er bekymret for fuglearter tilknyttet gammelskogen. Flere skogsarter forsvant ut fra rødlista som ble publisert av Artsdatabanken mot slutten av 2010. NOFs årsmøte på Herdla 21. april i år vedtok en resolusjon som ber norske miljøvernmyndigheter om å ta grep for å øke kunnskapsgrunnlaget for fuglearter tilknyttet gammelskog.