Vi trenger mer kunnskap om fuglene i gammelskogen!

Annonser:

NOF er bekymret for fuglearter tilknyttet gammelskogen. Flere skogsarter forsvant ut fra rødlista som ble publisert av Artsdatabanken mot slutten av 2010. NOFs årsmøte på Herdla 21. april i år vedtok en resolusjon som ber norske miljøvernmyndigheter om å ta grep for å øke kunnskapsgrunnlaget for fuglearter tilknyttet gammelskog.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar