Vi trenger mer informasjon om bestandene, bestandsutviklinger og atferd hos både havsvale og stormsvale. Kanskje kan ny teknologi hjelpe oss på vei? (Norsk Ornitologisk Forening)