Veterinærinstituttets faglige aktivitetsrapport 2015 (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Flere nye sykdommer ble påvist i 2015. Sykdomstilfeller i viltlevende populasjoner kan ikke håndteres eller kontrolleres på samme måte som sykdom hos dyr i fangenskap, så god kunnskap og tverrgående samarbeid med forvaltningen er viktig for å bidra til sunne populasjoner. I denne rapporten synliggjøres noe av innsatsen Veterinærinstituttet har gjort i 2015 for å oppfylle sin visjon: «Veterinærinst … (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar